Darbuotojai

Techninis aptarnaujantis personalas

Eil. Nr.

Pareigos

Dirba įstaigoje 
vnt.

1.

Ūkvedys

1

2.

Vyriausiasis buhalteris 1
3. Buhalteris 2
4. Personalo specialistas 1

5.

Užimtumo specialistas 6

6.

Vyr. virėjas

1

7.

Virėjas 5
8. Raštvedys 1
9. Ūkio reikalų tvarkytojas 1
10. Vairuotojas 3
11. Santechnikas 1
12. Elektrikas 1
13. Sandėlio vedėjas 1
14. Auklėtojo padėjėjas 1
15. Informacinių technologijų įrangos prižiūrėtojas 1
16. Budėtojas 2
17. Valytojas 17
18. Sporto salės budėtoja 3
19. Darbininkas 6
20. Teritorijos prižiūrėtojas 1
21. Bendrosios praktikos slaugytojas 1
22. Vyr. socialinis darbuotojas 1
23. Neįgaliųjų socialinis darbuotojas 5
24. Kineziterapeutas 2
25. Masažuotojas 1
26.

Individualios priežiūros darbuotojas

17
27. Bendrabučio auklėtojas 2
28. Sporto ir renginių organizatorius 1
29. Kūrikas 2
30.

Sargas

2
31. Pagalbinis virtuvės darbininkas 1
32. Viešųjų pirkimų specialistas 1

Pareigybių aprašymai

Techninio personalo pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Ūkvedys 2023-05-11 19:37:44 234.07 KB
Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 230.52 KB
Buhalterio pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 208.58 KB
Personalo specialisto pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 211.1 KB
Užimtumo specialisto pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 1.6 MB
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 577.9 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 395.64 KB
Raštvedžio pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 211.54 KB
Užsiėmimų vadovo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 1.38 MB
Ūkio reikalų tvarkytojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 208.36 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 392.69 KB
Santechniko pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 385.11 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 382.19 KB
Sandėlio vedėjo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 375.56 KB
Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 204.69 KB
Informacinių technologijų įrangos prižiūrėtojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 1.61 MB
Budėtojo (bendrabutyje) pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 386.56 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 396.85 KB
Sporto salės budėtojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 389.18 KB
Darbininko pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 383.59 KB
Teritorijos prižiūrėtojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 385.92 KB
Bendrosios praktikos slaugytojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 387.92 KB
Vyriausiojo socialinio darbuotojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 387.55 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 567.48 KB
Neįgaliųjų socialinio darbuotojo (Atliekančiam vyriausiojo socialinio darbuotojo funkcijas) pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 388.02 KB
Kineziterapeuto pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 393.64 KB
Masažisto pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 388.64 KB
Individualios priežiūros darbuotojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 387.25 KB
Šildymo punkto operatoriaus pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 383.64 KB
Bendrabučio auklėtojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 385.7 KB
Viešųjų pirkimų specialisto pareigybės aprašymas 205.09 KB
Pagalbinio virtuvės darbininko pareigybės aprašymas 382.59 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.40 – 15.25