Specialusis pedagogas

Specialiąja pedagoge mokykloje dirba

Elena Čoj Specialioji pedagogė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

 

Kontaktai Mobilusis +37068834344

Specialiojo pedagogo funkcijos

 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos darbe.
 • Konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti ir individualizuoti Bendrąsias ugdymo programas, atsižvelgiant į mokinio realų pasiekimų lygį.
 • Organizuoja individualias, pogrupines, grupines specialiąsias pratybas, kurių metu padeda įsisavinti lietuvių k., matematikos mokomųjų dalykų medžiagą, taiko specialius darbo būdus ir metodus.
 • Bendrauja su klasių vadovais, kitais pagalbos mokiniui specialistais (socialiniu pedagogu, psichologu, mokytoju padėjėju).
 • Konsultuoja tėvus (globėjus) vaiko ugdymo klausimais, teikia rekomendacijas dėl pamokų ruošos, papildomo darbo namuose.
 • Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
 • Padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas.
 • Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.

Kada į specialųjį pedagogą gali kreiptis mokinių tėvai?

Jeigu tėvai (globėjai) pastebi, kad jų vaikas patiria mokymo(si) sunkumų (bendrų arba konkretaus dalyko) mokykloje, namo grįžta pavargęs, nepaisant pastangų, papildomo darbo namuose, nepavyksta pasiekti geresnių rezultatų ir pasivyti klasės draugų, gali kreiptis į mokyklos specialųjį pedagogą, kuris savo ruožtu imsis veiksmų, kad būtų įvertinti mokinio gebėjimai mokyklos lygmenyje (Vaiko gerovės komisijoje) ir esant reikalui Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 11.00 – 11.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.40 – 15.25