Apie mokyklą

Mokyklos istorija

 • Iki 1936 m. Joniškio pradžios mokykla buvo įkurdinta keliose vietose. Carizmo laikais vadinama „narodnaja“.
 • 1936 m. atidarytas naujas mokyklos pastatas.
 • Vokiečių okupacijos metais mokyklos pastatą užėmė vokiečių kariuomenė ir įkūrė karo ligoninę. Pasitraukdami vokiečiai iš vidaus susprogdino mokyklos pastatą.
 • 1944 metais į nuniokotą pastatą įsikraustė sovietinė armija.
 • 1946 metų vasarą vietinė valdžia mokyklos pastatą pavertė grūdų sandėliu.
 • 1946 metų rudenį mokykla buvo grąžinta mokiniams.
 • 1947 metais Joniškio pradžios mokykla tapo septynmetė, t.y. buvo įsteigta penktoji klasė.
 • 1950 metais išleido pirmąją septynmetės mokyklos laidą.
 • 1954 metais mokykla buvo pertvarkyta į vidurinę ir pavadinta Joniškio 2-oji vidurinė mokykla. Kasmet atidaroma nauja vyresniųjų mokinių klasė.
 • 1958 metais iš mokyklos išėjo pirmoji abiturientų laida. Joje buvo 22 abiturientai.
 • 1965 metais buvo pastatytas mokyklos priestatas.
 • 1978 metais atidarytas moksleivių bendrabutis prie mokyklos. Jame gyveno 170 mokinių.
 • 2004 m. rugsėjo 1 d. atidaryta lavinamoji klasė, kurioje ugdomi mokiniai, turintys intelekto, elgesio ir emocijų sutrikimų, judėjimo negalių.
 • Nuo 2006 m. birželio 1 d. mokykloje veikia Dienos užimtumo centras.
 • 2007 m. visuotiniu balsavimu mokyklai išrinktas „Saulės“ vardas ir Joniškio 2-oji vidurinė mokykla gavo naują vardą – Joniškio „Saulės“ vidurinė mokykla.
 • 2007 m. pavasarį su mokykla atsisveikino 50-oji (paskutinioji) abiturientų laida.
 • 2009 m. atsisveikinta su suaugusiųjų klasių ugdytiniais.
 • Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. mokykla keičia vardą, dabar ji vadinasi Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla ir ugdo 1-10 klasių mokinius.
 • 2013 m. įsteigtos jaunimo klasės.
 • 2017 m. prijungtas Plikiškių skyrius – daugiafunkcis centras.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.00 – 13.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.40 – 15.25