Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kaip rinktis mokyklą? Kokie dokumentai reikalingi?

Reikėtų kreiptis į mokyklos administraciją dėl informacijos apie priėmimą ir reikiamų dokumentų pateikimo.

Pateikti šiuos dokumentus:

 • Tėvų ar globėjų prašymą
 • Vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba notaro patvirtintą jo kopiją
 • Užsienyje lankytos ugdymo įstaigos (jei buvo lankoma) pažymą apie mokymosi pasiekimus

2. Kada į Vaiko gerovės komisiją gali kreiptis tėvai?

Jei vaikui iškilo problema mokykloje, tėvai pirmiausia turėtų ją aptarti su klasės vadovu, mokyklos psichologu, socialiniu pedagogu, logopedu. Kai problemai spręsti prireikia specialistų komandos, kreipiamasi į Vaiko gerovės komisiją. Komisijos nariai nagrinėja mokyklą vengiančių lankyti mokinių menkos motyvacijos, nesėkmingo mokymosi priežastis, teikia tėvams ir mokytojams rekomendacijas.  Komisijos nariai taip pat vertina specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius, teikia rekomendacijas dėl ugdymosi aplinkos pritaikymo, specialistų pagalbos ir kt. Jei būtina, siūlo tėvams, kad specialieji ugdymosi poreikiai būtų įvertinti savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos.

3. Į kokią klasę priimami mokytis vaikai grįžę iš užsienio?

Iš užsienio atvykę vaikai priimami mokytis kartu su savo bendraamžiais. Tačiau jei paaiškėja, kad vaiko pasiekimai aukštesni ar žemesni, jis turi teisę mokytis jo pasiekimus atitinkančioje klasėje. Jei mokinys nepilnametis, mokykla sprendimą turi suderinti su jo tėvais ar globėjais.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.05 – 12.50
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.40 – 15.25