Psichologas

Psichologas nėra tavo priešas
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologe mokykloje dirba

Sigita Gecevičienė Psichologė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas*

Pirmadienis

8.00 – 14.30

12.00 – 12.30

14.30 – 16.30

Antradienis

8.00 – 14.30

12.00 – 12.30

14.30 – 16.30

Trečiadienis

8.00 – 14.30

12.00 – 12.30

14.30 – 16.30

Ketvirtadienis

8.00 – 14.30

12.00 – 12.30

14.30 – 16.30
Penktadienis     8.00 – 12.00

*Nekontaktinis darbo laikas skiriamas mokinių įvertinimų duomenų, dokumentų tvarkymui, rekomendacijų rengimui, konsultacijų, paskaitų ruošimuisi, profesinės kvalifikacijos tobulinimui.

Kontaktai Mobilusis +370 602 53896

El. paštas sigitulka@gmail.com
El. paštas Rašyti

Pagal „Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašą“, vienas mokykloje dirbantis psichologas teikia pagalbą ne daugiau kaip 400 mokinių (esant galimybei – ir mažesniam mokinių skaičiui). Mokyklos psichologo funkcijos labai plačios. Minėtas aprašas numato tokias psichologo funkcijas:

 • Įvertinti vaikų sunkumus ir galias, raidos ypatumus, psichologines problemas;
 • Konsultuoti vaikus bendravimo, elgesio, emocinių, tarpusavio santykių, mokymosi sunkumų, klausimais, tėvus ir mokytojus mokinių problemų sprendimo klausimais (rengti rekomendacijas);
 • Bendradarbiauti su vaiko ugdytojais ir su vaiko gerove susijusiomis institucijomis (tėvais, globėjais, mokytojais, kitais specialistais, Pedagogine psichologine tarnyba, dalyvauti mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje);
 • Inicijuoti, rengti, įgyvendinti problemų prevencijos programas (padedant išvengti patyčių, alkoholio, narkotikų, smurto ir kt. problemų);
 • Atlikti intervenciją ir postvenciją krizių atvejais;
 • Šviesti mokyklos bendruomenę (vaikus, tėvus, mokytojus) aktualiomis psichologinėmis temomis;
 • Atlikti įvairius psichologinius tyrimus mokykloje pagal poreikį;
 • Tvarkyti reikalingą dokumentaciją.

Pagalba mokykloje mokiniui teikiama, kai:

 • Kreipiasi mokinys (savarankiškai, neturint 16 metų, gaunamas tėvų sutikimas);
 • Kreipiasi mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • Kreipiasi mokytojai (gavę tėvų, globėjų, rūpintojų sutikimą);
 • Pedagoginės psichologinės tarnybos išvadoje nurodžius psichologinės pagalbos poreikį (specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, gaunamas tėvų sutikimas).
 • Prašo/įpareigoja Vaiko teisių apsaugos tarnyba, tėvams nesirūpinant vaiku.

Kada kreiptis į mokyklos psichologą?

 • Kai matote ne vienkartinį, ne vienadienį, o kiek ilgiau užsitęsusį pasikeitusį neigiama linkme vaiko elgesį (jautrumas, verkimas, piktumas, nemiga, liūdesys, baimės, užsidarymas, destruktyvus kvailiojimas, juokavimas, erzinimas ar kt.) ir jūsų išnaudoti pagalbos būdai vaikui nepadeda.
 • Po stipraus streso (avarija, išgąstis, smurtas, netektis, patyčios, žinia apie šeimos nario ligą, draugo savižudybė ir pan.), kai stebimas neigiamas tokios situacijos poveikis vaiko būsenoms;
 • Kai vaiko elgesys visada mažiau ar daugiau kelia sunkumų, nepavyksta susikalbėti, valdyti bendravimo;
 • Tiesiog dvejojate kaip elgtis kokioje nors konkrečioje situacijoje, norite pasitarti, jaustis saugiau, užtikrinčiau.

Kiti psichologinės pagalbos šaltiniai – informacija vienoje vietoje apie šiuo metu prieinamas psichologinės pagalbos paslaugas – Tu nesi vienas  

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.40 – 15.25