Bendradarbiavimas

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais

Tikslas – plėsti mokyklos ryšius su socialiniais partneriais, tobulinti bendradarbiavimo kultūrą, gerinti mokinių saviraišką, skleisti gerąją patirtį.

Joniškio ,,Saulės“ pagrindinė mokykla – įstaiga kurianti bendradarbiavimo kultūrą, todėl turi daug socialinių partnerių.

Mokykloje egzistuoja trys socialinės partnerystės lygiai:

tarptautinis;
nacionalinis;
rajoninis.

Socialiniam bendradarbiavimui plėtoti ir vystyti sukurta socialinės partnerystės sistema, kurią sudaro:

Bendradarbiavimas su ugdymo įstaigomis:
1. su ikimokyklinio ugdymo įstaigomis;
2. su pagrindinėmis mokyklomis;
3. su vidurinėmis mokyklomis;
4. su gimnazijomis;
5. su profesinėmis mokyklomis.
Bendradarbiavimas su įstaigomis, organizacijomis

Ryšiai su kitomis mokyklomis, socialiniais partneriais

Ryšiai su kitomis ugdymo įstaigomis, kurių mokiniai dalyvauja programinėje veikloje, yra kolegiški, grįsti bendradarbiavimu ir bendro tikslo siekimu. Su šiomis ugdymo įstaigomis vykdomos bendros programos, remiantis bendradarbiavimo sutartimis. Daugumos ugdymo įstaigų ugdytiniai ir jų mokytojai lankosi ekskursijose, edukacinėse programose, dalyvauja įvairiuose konkursuose, olimpiadose bei kituose renginiuose. Su  mokyklomis bendradarbiaujama vykdant vaikų vasaros poilsio programas, nusikalstamumo prevencijos ir žalingų įpročių prevencijos renginius.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.05 – 12.50
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.40 – 15.25