Biblioteka

Bibliotekininke mokykloje dirba

Edita Tiulenevienė Bibliotekininkė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.45 – 16.15

 

Antradienis

7.45 – 16.15  

Trečiadienis

7.45 – 16.15  

Ketvirtadienis

7.45 – 16.15  
Penktadienis 7.45 – 16.15  

Kontaktai Telefonas +370 426 60 060

Biblioteka kasmet dalyvauja tradicinėje Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje, organizuojame knygnešio dieną, kurios metu apdovanojame geriausius mokyklos bibliotekos skaitytojus.

Dalyvaujame knygų rinkimo akcijoje (surinkome 161 vnt. knygų), kurias perdavėme vaikų ir senelių namams. Bibliotekoje nuolat rengiamos literatūros parodos, pildomas stendas „Mūsų kalendorius“.

Nuolat pildomi stendai, ruošiamos literatūros parodos.

Mokiniai aktyviai lanko Jaunųjų bibliotekininkų būrelį.


2016 m. nupirkta 680 vnt. vadovėlių už 4960 eurų, o grožinės ir šakinės literatūros – 56 vnt. už 86 eurus. Dabar mokyklos bibliotekos fonde yra 21362 vnt. vadovėlių ir 18410 vnt. grožinės ir šakinės literatūros.
Gauname 17 pavadinimų periodinių leidinių.
Bibliotekoje yra 30 kompiuterizuotų darbo vietų su internetine prieiga.
Surengta 19 renginių ( iš jų — 15 literatūros ir mokinių darbelių parodų).
Kiekvienais metais vyksta Knygos šventė, kurios metu apdovanojami geriausi mokyklos bibliotekos skaitytojai.

Infrastruktūrinės plėtros projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ yra Mokyklų tobulinimo programos plius (MTPplius) dalis. Jis finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. Projektu siekiama kurti palankesnes sąlygas bendrojo lavinimo ugdymui ir gerinti švietimo kokybę, panaudojant šiuolaikinių technologijų teikiamas galimybes. Projekto uždavinys – modernizuoti mokyklų bibliotekas, siekiant pagerinti mokyklos bendruomenei teikiamų paslaugų kokybę bei užtikrinti geresnes mokymo ir mokymosi sąlygas. 2009-2010 metais Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla, dalyvaujanti projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“, gavo pirmojo pirkimo baldus, kompiuterius, daugiafunkcinius kopijavimo aparatus, projektorių, muzikinį centrą ir kitą įrangą už 30793 litus. 2011 metais vykdant minėto projekto antrąjį pirkimą panaudoti 105898 litai. Mokyklą jau pasiekė naujų baldų siunta. Už projekto įgyvendinimą atsakingos bibliotekininkės Edita Tiulenevienė ir Regina Nazarienė džiaugiasi, kad projekto dėka mūsų mokyklos biblioteka modernizuota ir nušvito naujomis spalvomis, įrengtas pradinukų informacinis centras-skaitykla.

Dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.05 – 12.50
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.40 – 15.25