Mokinių maitinimas

Už nemokamą mokinių maitinimą mokykloje atsakinga

Rima Prielaidienė Vyresnioji virėja

Kontaktai Telefonas +370 686 53619

El. paštas Rašyti

Informacija

Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos, parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama tik mokslo metų pradžioje.

Dėl socialinės paramos vienas iš mokinių tėvų (globėjų) kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją: socialinės paramos skyrių, seniūniją, priklausomai nuo gyvenamosios vietos, užpildo prašymą – paraišką, prideda dokumentus, reikalingus socialinei paramai gauti. Joniškio rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius raštu informuoja mokyklą apie socialinės paramos mokiniams skyrimo sprendimą. Mokykla gavusi raštišką socialinės paramos skyriaus sprendimą organizuoja socialinę paramą mokiniams.

Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraščiai
Mokamo moksleivių maitinimo perspektyviniai valgiaraščiai 2023-09-29 11:24:51 5.62 MB
7-10 m. vaikų nemokamo maitinimo perspektyviniai valgiaraščiai 2023-09-29 11:25:47 9.22 MB
11 m. ir vyresnių vaikų nemokamo maitinimo perspektyviniai valgiaraščiai 2023-09-29 11:27:26 9.14 MB
DUC maitinimo perspektyviniai valgiaraščiai. 2023-09-29 11:28:11 8.69 MB
Nemokamo maitinimo Plikiškių perspektyvinis valgiaraštis 2023-09-29 11:28:42 3.49 MB
Sausi daviniai
2022-11-17 d. sausas davinys 2023-02-01 16:37:12 309.24 KB
2022-09-01 d. sausas davinys 2023-02-01 16:37:12 662.96 KB
2022-04-29 d. sausas davinys 2023-02-01 16:37:12 102.89 KB
Dokumentai
Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-02-01 16:29:07 226.26 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.00 – 13.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.40 – 15.25