Darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis paskirtasis darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas 2022 m. vidurkis 2023 m. I ketvirčio vidurkis
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Direktorius

1

*

1

*

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2

2659,11

2

3795,47

Socialinis pedagogas

1

*

1

*

Specialusis pedagogas

1

*

1

*

Mokytojo padėjėjas

8

1130,71

8

934,88

Logopedas

3

1185,21

2

1545,83

Psichologas

1

*

1

*

Surdopedagogas

1

*

1

*

Bibliotekininkas

2

843,39

2

870,36

IT įrangos prižiūrėtojas

1

*

1

*

Mokytojas

53

1212,44

52

1625,28

Slaugytojas

1

*

1

*

Neįgaliųjų socialinis darbuotojas

5

1341,51

5

1615,28

Kineziterapeutas

2

561,68

2

700,42

Užimtumo specialistas

3

827,13

5

822,94

Masažuotojas

1

*

1

*

Socialinio darbuotojo padėjėjas

14

836,49

14

1166,38

Vairuotojas

4

529,57

3

977,00

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

*

1

*

Vyriausiasis buhalteris

1

*

1

*

Bendrabučio auklėtojas

2

684,42

2

904,89

Personalo specialistas

1

*

1

*

Sporto ir renginių organizatorius

1

*

1

*

Meno vadovas

1

*

1

*

Buhalteris

3

1285,47

3

1356,31

Vyriausiasis virėjas

1

*

1

*

Raštvedys

1

*

1

*

Ūkvedys

1

*

1

*

Santechnikas

2

531,63

2

666,45

Elektrikas

1

*

1

*

Virėjas

6

853,84

6

1030,34

Auklėtojo padėjėjas

1

*

1

*

Šildymo punkto operatorius

1

*

1

*

Kūrikas

2

*

2

*

Budėtojas

2

730,00

2

840,00

* Pastaba. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3. papunktis).

Dokumentai

Atnaujinta: 2024-02-28
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 11.00 – 11.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.40 – 15.25