Dokumentai

Dienos užimtumo centras Atnaujinta Dydis
DUC nuostatai 2024-03-05 11:30:13 3.86 MB
DUC įsivertinimas 2023 m. 2024-03-05 11:30:13 448.84 KB
DUC įsivertinimas 2022 m. 2024-03-05 11:30:14 435.45 KB
DUC įsivertinimas 2021 m. 2024-03-05 11:30:14 438.94 KB
DUC įsivertinimas 2020 m. 2024-03-05 11:30:14 252 KB
DUC veiklos planas 2024 metams 2024-03-07 11:36:10 356.02 KB
DUC veiklos planas 2023 metams 2024-03-08 11:32:51 399.45 KB
DUC veiklos planas 2022 metams 2024-03-05 11:30:14 116.87 KB
DUC veiklos planas 2021 metams 2024-03-05 11:30:14 20.79 KB
DUC ataskaita už 2023 metus 2024-03-05 11:30:14 813.52 KB
DUC ataskaita už 2022 metus 2024-03-05 11:30:14 812.59 KB
DUC ataskaita už 2021 metus 2024-03-05 11:30:14 690.85 KB
DUC ataskaita už 2020 metus 2024-03-05 11:30:14 750.34 KB
DUC paslaugų gavėjų vidaus tvarkos taisyklės 2024-03-05 11:30:14 231.63 KB
DUC teikiamų paslaugų aprašas 2024-03-05 11:30:14 742.85 KB
DUC paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija 2024-03-05 11:30:14 291.17 KB
DUC pasiūlymų, pageidavimų ir skundų pateikimo koncepcija 2024-03-05 11:30:14 554.07 KB
DUC paslaugų gavėjų teisės ir pareigos 2024-03-05 11:30:14 448.86 KB
DUC etikos ir gerovės politika 2024-03-05 11:30:14 123.95 KB
DUC darbuotojų ir paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos užtikrinimo planas 2024-03-05 11:30:14 490.48 KB
DUC paslaugų gavėjų įtraukimo į individualų planavimą tvarkos aprašas 2024-03-05 11:30:14 93.02 KB
DUC paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą politika 2024-03-05 11:30:14 149.33 KB
DUC neskelbtinos informacijos konfidencialumui, įrašų tikslinimui, paslaugų gavėjo privatumui, orumui ir fizinei neliečiamybei užtikrinti tvarkos aprašas 2024-03-05 11:30:14 306.88 KB
EQUASS
EQUASS sertifikatas 2024-03-14 16:08:52 206.71 KB
Rezultatų aprašymas 2023m. 2024-03-14 16:08:52 757.77 KB
Rezultatų aprašymas 2022m. 2024-03-14 16:08:52 669.13 KB
Rezultatų lyginamoji analizė 2022 - 2023m. 2024-03-14 16:08:52 635.46 KB