Veiklos sritys

Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Pagrindinė švietimo veiklos rūšis:

 • pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10.

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 • ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10;
 • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
 • pradinis ugdymas, kodas 85.20;
 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • kitas niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59; 
 • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 88;
 • vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;
 • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 • įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas 77.33;
 • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
 • muziejų veikla, kodas 91.02;
 • scenos pastatymų veikla, kodas 90.01;
 • kitų pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29;
 • fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla, kodas 82.19;
 • maitinimo ir gėrimų tiekimo veikla, kodas 56;
 • automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma, kodas 77.11;
 • socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.00 – 13.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.40 – 15.25