Veikla

2006 m. spalio mėnesį atidarytas Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centras. Centras yra mokyklos padalinys, veikiantis kaip nestacionari socialinės globos įstaiga, išlaikoma iš valstybės dotacijų sunkios negalios paslaugų gavėjams, savivaldybės biudžeto, paramos lėšų ir paslaugų gavėjų įmokų už suteiktas socialines paslaugas, tiesiogiai atskaitinga Joniškio ,,Saulės“ pagrindinės mokyklos direktoriui. Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centras teikia dienos ir trumpalaikę socialinę globą, laikino atokvėpio paslaugą vaikams nuo 7 metų ir suaugusiems asmenims, turintiems proto ir psichikos, ar kompleksinę negalią.

Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centras plečia savo paslaugas įgyvendindamas projektus:

1. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Mano socialinė atsakomybė“ („My social responsibility“, LLIV-322). Šio projekto metu Dienos užimtumo centro patalpos antrame mokyklos bendrabučio aukšte buvo pritaikytos socialinių paslaugų plėtrai naudojant universalaus dizaino principus.

2. 2022 m. pradėtas įgyvendinti projektas „Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo DUC paslaugų plėtra“ pagal  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemone Nr. 08.1.1‑CPVA-K-429. 2023 metais baigus įgyvendinti šį projektą centre atsiras paslaugos paslaugų gavėjų tėvams/ globėjams, bus teikiamos specialiojo pedagogo, logopedo, ergoterapeuto paslaugos vaikams.

Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centras 2021m. liepos 23 d. tapo 59-ąją socialines paslaugas teikianti įstaiga Lietuvoje, turinti EQUASS sertifikatą. EQUASS tikslas – didinti socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. Ši programa yra nukreikta į negalią turinčių asmenų ne tik teises, bet ir pareigas.

Dienos užimtumo centre yra teikiamos socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos, organizuojamos psichologo konsultacijos. Paslaugų gavėjai dalyvauja įvairiose užimtumo veiklose: medžio darbuose, muzikiniuose bei šokių užsiėmimuose, sporto būreliuose ir kūrybinėse veiklose. Vaikams ir jaunuoliams yra formuojami socialiniai, buitiniai įgūdžiai, ugdomas savarankiškumas, meniniai gebėjimai.

Dienos užimtumo centre svarbus aspektas – tarpinstitucinis bendradarbiavimas visais lygmenimis siekiant asmenų, turinčių negalią, įtraukties į bendruomenę svarbus bendradarbiavimo poreikis. Negalios ir įtraukties paradigmos atėjusios iš labiau išsivysčiusių šalių, kuriose siekiama tenkinti individualius žmonių, turinčių negalią, poreikius, puoselėti lygybės, bendruomenės solidarumą, yra aktualios ir mūsų centre.  Gyvenimas bendruomenėje psichosocialinę negalią turintiems žmonėms sudaro galimybę gyventi savarankišką gyvenimą ir jaustis pilnaverčiu visuomenės nariu.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.40 – 15.25